Jste zde

Vyšší odborná škola

 

Absolutoria 2017/2018 – podzimní termín

Absolutoria na vyšší odborné škole se v podzimním termínu konají v pátek 7. září 2018 pro studenty denní i dálkové formy studia.

Termín odevzdání absolventské práce a přihlášky k absolutoriu je do 27. července 2018 na sekretariát školy.

Posudky vedoucího absolventské práce a oponenta dodá student do 3. září 2018 vedoucímu učiteli studijní skupiny.

 

Harmonogram absolutorií

 

Termíny zkoušek

 

Dálkové studium - termíny konzultací:

Harmonogram konzultací na školní rok 2017/2018

 

 

Ke stažení - studenti VOŠ

  Zadání absolventské práce  na vyšší odborné škole

  Žádost o prodloužení zkouškového období

Word  Oznámení o zanechání vzdělání

Word  Žádost o druhý opravný termín

Word  Žádost o změnu formy vzdělávání

Word  Zadání absolventské práce  na vyšší odborné škole

Word  Žádost o prodloužení zkouškového období

Word  Žádost o omluvení absence

Word  Žádost obecná

Word  Přihláška k absolutoriu 2017/2018 - podzim

 

PDF  Metodické pokyny k odborné praxi VOŠ

PDF  Metodické pokyny k odborné praxi VOŠ - dálkové studium

PDF  Potvzení o konání a hodnocení odborné praxe VOŠ

PDF  Smlouva o zajištění praktického vyučování VOŠ

 


©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice