Vyšší odborná škola Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice - informace pro nové uchazeče Obchodní akademie Sociální činnost Agropodnikání

Vážení rodiče a žáci školy,

 

v pondělí 4. prosince 2017 bylo zastupitelstvem Královéhradeckého kraje odhlasováno splynutí škol Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad. Dnem 1. 7. 2018 vznikne nová organizace Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola.

 

Pro naši školu to znamená uzavření oborů přírodovědné lyceum a obchodní akademie. Jejich současní žáci samozřejmě studium na naší škole dokončí.

 

Gymnázium, sociální činnost a agropodnikání zůstávají tedy nadále plnohodnotnými obory.

 

Absolventi všech oborů budou mít název oboru uvedený na ročníkových i maturitních vysvědčeních.

 

Vedení školy

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

Dne 20. března 2018 se na škole uskutečnil workshop „ Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru“, organizovaný MZe ve spolupráci s Českým svazem zemědělských podnikatelů.

Exkurze na hlavní líčení u Okresního soudu v Jičíně

Exkurze na hlavní líčení u Okresního soudu v Jičíně

Jedním z odborných předmětů studentů SOŠ oboru sociální činnost je od 2. do 4. ročníku předmět právo, kde se studenti seznamují se základy různých právních odvětví (ústavní, občanské, pracovní, rodinné, trestní a správní právo).

Kontrola zkušebních testů

Kontrola zkušebních testů

Kontrola zkušebních testů do primy se koná ve středu 28. března 2018 od 16.00 hodin v učebně č.109.

Řez ovocných dřevin

Řez ovocných dřevin

Žáci prvního ročníku oboru Agropodnikání se zúčastnili praktické výuky řezu ovocných dřevin v sadech Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. 

Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti

Zájemci ze  4. ročníku oboru agropodnikání absolvovali ve dnech 26. a 27. 2. Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 2. stupně. Úspěšným složením zkoušky získali oprávnění, které mohou využít po maturitě ve své profesi.

Můžeš podnikat

Můžeš podnikat

Seminář Můžeš podnikat, kdy se „živí“ úspěšní podnikatelé podělili o své podnikatelské příběhy a diskutovali s žáky oboru agropodnikání, obchodní akademie a přírodovědného lycea i studenty vyšší odborné školy, se uskutečnil 28. února 2018.

Beseda s Františkem Vítkem

Beseda s Františkem Vítkem

Pozvání k návštěvě naší školy přijal dvojnásobný vítěz Velké pardubické a legendární dostihový trenér František Vítek, který zavzpomínal na slavná vítězství s Koranem a Mocnou.

Vyhlášení 1.kol přijímacích řízení

Vyhlášení 1.kol přijímacích řízení

Ředitelka školy vyhlásila přijímací řízení na střední školu a vyšší odbornou školu.

Přijímací řízení do primy

Přijímací řízení do primy

Informace o přijímacím řízení do primy najdete zde.
Přihláška.
Návod.

22. 02. 2018 - koberec

22. 02. 2018 - koberec

Dne 22. 02. 2018 - žáci 2. S - Sociální činnosti. poctivě vyčistli koberec na příští maturitní ples =)

 

 

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice