Jste zde

Kandidátka členů nové školské rady při Zemědělské akademii Hořice – střední škole a vyšší odborné škole

Kandidátka členů nové školské rady při Zemědělské akademii Hořice – střední škole a vyšší odborné škole
 1. zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům:

  • Ing. Radek Němeček, PhD. - rodič nezletilého žáka
  • Monika Špinková - rodič nezletilého žáka
  • Tereza Doležalová - zletilý žák
 2. pedagogičtí pracovníci školy z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům:

  • Mgr. Jiří Holubička - učitel
  • Mgr. Lenka Šulcová - učitelka
  • Vladimíra Machková - vedoucí vychovatelka
  • Petr Morávek – vedoucí učitel odborného výcviku

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice