Jste zde

Seminář Právo na spravedlivý proces

seminář Právo na spravedlivý proces

Dne 21. 3. 2018 se uskutečnil právnický seminář na téma „Právo na spravedlivý proces“, který vedl profesor Klíma, vedoucí katedry práva a veřejné správy Metropolitní univerzity v Praze. Zúčastnili se ho studenti 1. a 2. ročníku vyšší odborné školy, kteří si také v jeho rámci vyzkoušeli simulované občanské soudní řízení.

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice