Jste zde

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

Dne 20. března 2018 se na škole uskutečnil workshop „ Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru“, organizovaný MZe ve spolupráci s Českým svazem zemědělských podnikatelů. S žáky a studenty se o své zkušenosti s méně příznivými oblastmi (LFA) podělil pan Dušan Kresl, soukromě hospodařící zemědělec a místopředseda ČMSZP, diskuze se týkala čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Odpoledne byla na programu exkurze do okolních zemědělských podniků.

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice