Jste zde

Přijímací řízení SOU - 4. kolo

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení - školní rok 2018/2019 pro denní formu vzdělávání pro obory středního vzdělání s výučním listem pro 1., 2. a 3. ročník, které se uskuteční dne 21. září 2018

 

Termín pro odevzdání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání pro přijímací řízení se odevzdávají řediteli školy do 19. září 2018 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy.

 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 2
23-56-H/01 Obráběč kovů 2
53-41-H/01 Ošetřovatel 2

 

Do žádného z výše uvedených oborů se nekonají přijímací zkoušky.

Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem je nutné potvrzení zdravotní způsobilosti pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání (v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na přihlášce uchazeče.

 

Kritéria přijímacího řízení pro výše uvedené obory středního vzdělání s výučním listem

 1. pořadí uchazečů stanovené na základě aritmetického průměru známek (mimo chování) na vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělávání – závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku, viz tabulka – max. 40 bodů (max. 20 bodů za jedno vysvědčení)
  Tabulka přidělení bodů za průměrnou známku za jedno vysvědčení:

  průměr

  1,00 - 1,19

  1,20 - 1,39

  1,40 - 1,59

  1,60 - 1,79

  1,80 - 1,99

  2,00 - 2,19

  2,20 - 2,39

  body

  20

  19

  18

  17

  16

  15

  14

   

  průměr

  2,40 - 2,59

  2,60 - 2,79

  2,80 - 2,99

  3,00 - 3,19

  3,20 - 3,39

  3,40 - 3,59

  3,60 - 3,79

  body

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

   

  průměr

  3,80 - 3,99

  4,00 - 4,19

  4,20 - 4,39

  4,40 - 4,59

  4,60 - 4,79

  4,80 - 4,99

  5,00

  body

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

 2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (všeobecné a odborné soutěže a olympiády – účast ve vyšších než školních kolech)
  max. 5 bodů
 3. v případě shody rozhoduje:
  a) průměrná známka z chování
  b) průměrná známka z matematiky
 4. pořadí uchazečů bude setříděno podle bodového zisku sestupně a přijati budou žáci v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do předpokládaného počtu přijímaných.
 

Přijímací řízení – přijetí do vyššího ročníku

 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných do 2. ročníku
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 1

 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných do 3. ročníku
53-41-H/01 Ošetřovatel 1

 

Do žádného z výše uvedených oborů se nekonají přijímací zkoušky.

Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem je nutné potvrzení zdravotní způsobilosti pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání (v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na přihlášce uchazeče.

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku pro uvedené obory středního vzdělání s výučním listem:
Doložení vzdělání (vysvědčení absolvovaných ročníků).

 

Ke stažení: Přijímací řízení SOU - 4. kolo

 

V Hořicích dne 12. 9. 2018

Ing. Stanislav Neuman
ředitel školy

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice