Jste zde

Přihlášky - Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Přihlášky - Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Přijímáme přihlášky do Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

 

Akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“ umožní účastníkům osvojení základních zemědělských vědomostí a dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností.

Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných škol a vysokých škol.

 

Termín kurzu:

listopad 2018 – březen 2019

Informace o kurzu najdete na stránce Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.
 
Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Jitka Krobová
email: krobova(zavinac)gozhorice.cz
mobil: 601 393 149

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice