Jste zde

Exkurze do Markvartic

Exkurze do Markvartic

Dne 1. 6. 2018 jsme se vydali do Markvartic s 1. a 2. ročníkem oboru agropodnikání a 2. ročníkem oboru přírodovědné lyceum. Firma Planta naturalis v Markvarticích u Sobotky má tradici již od roku 1993. K vidění bylo skutečně mnoho – zkušební políčka květnatých luk, léčivých bylin, koření a skalniček. Za zmínku stojí i výstava aranžovaných lučních květin. Další zastávka zahrnovala živočišnou výrobu, a to ve firmě ZEMA MARKVARTICE a.s., která se zabývá chovem skotu. Předmětem této části exkurze bylo roštové ustájení skotu, výživa skotu a prohlídka sila.

 

foto:https://photos.app.goo.gl/eP7Q426mko359Soo8

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice