Jste zde

Volno ředitelky školy

Volno ředitelky školy

na pondělí 30. 4. 2018

na pondělí 7. 5. 2018

 

Odůvodnění

Volno ředitelky školy je vyhlášeno z organizačních a technických důvodů. Na obou budovách internátů budou probíhat práce související se zajištěním provozu – malování, revize.

V areálu budov v Riegrově ulici je opravován čelní vstup do budovy B.

Někteří pedagogové se zúčastní exkurzí do Maďarska a Rakouska, ostatní pedagogičtí pracovníci školy budou konat práce související s přímou pedagogickou činností, popřípadě čerpat dovolenou dle dohody s vedením školy.

 

V Hořicích dne  4. 4. 2018

Mgr. Hana Richtermocová

ředitelka školy

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice