Jste zde

Exkurze na hlavní líčení u Okresního soudu v Jičíně

Exkurze na hlavní líčení u Okresního soudu v Jičíně

Jedním z odborných předmětů studentů SOŠ oboru sociální činnost je od 2. do 4. ročníku předmět právo, kde se studenti seznamují se základy různých právních odvětví (ústavní, občanské, pracovní, rodinné, trestní a správní právo). Teorie s právními pojmy může být nezáživná, a proto o hodinách řešíme příklady ze života, což je jistě lepší forma, jak můžeme zvýšit zájem o tento předmět a zároveň se více naučit. Trestní právo ve 4. ročníku patří mezi nejzajímavější tematický celek. Jelikož praxe a vlastní zážitek představuje nejlepší prostředek ke zvládnutí a zapamatování učiva, podařilo se po dlouhé době a se štěstím zajistit exkurzi k soudu na hlavní líčení, které celé proběhlo v jednom dni.

Tudíž dne 19. března 2018 jsme navštívili Okresní soud v Jičíně, kde probíhalo hlavní líčení trestného činu krádeže. Obžalovaný mladý recidivista si právě drobnou majetkovou trestnou činností opatřoval finanční prostředky na zajištění omamných a psychotropních látek. Studenti třídy 4.S zhlédli celé hlavní líčení od zahájení a přednesení obžaloby, přes výslechy svědků, přečtení listinných důkazů až po vynesení rozsudku. O krátké přestávce před vyřčením verdiktu soudu se na chodbě mezi studenty rozjela diskuze, zda obžalovaný bude odsouzen a hlavně zda obdrží podmíněný nebo nepodmíněný trest odnětí svobody. Paní soudkyně JUDr. Radka Hanousková byla k nám velmi vstřícná a po jednání poskytla čas na besedu, kde studentům odpovídala na různé otázky.

Exkurze byla pro studenty silným zážitkem, neboť poznali, jak těžké je rozhodovat o vině a trestu. Věřím, že exkurze splnila účel a výsledek se projeví ve znalostech při běžném zkoušení, tak i při ústní maturitní zkoušce z předmětu právo.

Ing. Tomáš Horák

foto:https://photos.app.goo.gl/ph00JNGRr1YSTUeu1

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice