Jste zde

Řez ovocných dřevin

Řez ovocných dřevin

Žáci prvního ročníku oboru Agropodnikání se zúčastnili praktické výuky řezu ovocných dřevin v sadech Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. 

Ing. Eva Hradilová
 

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice