Jste zde

Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti

Zájemci ze  4. ročníku oboru agropodnikání absolvovali ve dnech 26. a 27. 2. Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 2. stupně. Úspěšným složením zkoušky získali oprávnění, které mohou využít po maturitě ve své profesi.

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice