Jste zde

Domovy mládeže

Žákům z bližších i vzdálených míst doporučujeme ubytování v domovech mládeže. Cena je stanovena na 1 000,- Kč, což je v porovnání s jízdným, např. do Nové Paky, Jičína či Hradce Králové výhodnější. O žáky se starají vychovatelé, kteří jim připravují řadu volnočasových aktivit – kroužků, výletů, exkurzí i doučování. Služby DM lze využít i na určité období. Žáci, kteří mají složitější spojení, se u nás ubytovávají například jen v zimních měsících.
 
Naše škola disponuje dvěma domovy mládeže.
 
DM Šalounova
Jeden z nich je v těsném sousedství školní budovy v ulici Šalounova, určený žákům oborů sociální činnost a gymnázium.
 
 
DM Riegrova
Druhý se nachází v areálu školy v Riegrově ulici a nabízí ubytování studentům přírodovědného lycea, agropodnikání, obchodní akademie, oboru prodavač a vyšší odborné školy.
 

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice