Vyšší odborná škola Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice - informace pro nové uchazeče Obchodní akademie Sociální činnost Agropodnikání

Vážení rodiče a žáci školy,

 

v pondělí 4. prosince 2017 bylo zastupitelstvem Královéhradeckého kraje odhlasováno splynutí škol Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad. Dnem 1. 7. 2018 vznikne nová organizace Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola.

 

Pro naši školu to znamená uzavření oborů přírodovědné lyceum a obchodní akademie. Jejich současní žáci samozřejmě studium na naší škole dokončí.

 

Gymnázium, sociální činnost a agropodnikání zůstávají tedy nadále plnohodnotnými obory.

 

Absolventi všech oborů budou mít název oboru uvedený na ročníkových i maturitních vysvědčeních.

 

Vedení školy

Třídní schůzky jaro 2018

                                                                                                                                                                                                                           

Volno ředitelky školy

Volno ředitelky školy

na pondělí 30. 4. 2018

na pondělí 7. 5. 2018

 

Žáci oboru Agropodnikání zabodovali v soutěži „ZEMĚDĚLEC – KRAJINÁŘ“

Žáci oboru Agropodnikání zabodovali v soutěži „ZEMĚDĚLEC – KRAJINÁŘ“

Michala Klabanová a Josef Linhart, žáci 2. ročníku, reprezentovali naši školu na soutěži „ZEMĚDĚLEC – KRAJINÁŘ“ v Táboře a umístili se na krásném 2. místě. Úspěch je o to cennější, že všichni ostatní soutěžící byli z ročníků třetích.

Blahopřejeme!

Seminář Právo na spravedlivý proces

seminář Právo na spravedlivý proces

Dne 21. 3. 2018 se uskutečnil právnický seminář na téma „Právo na spravedlivý proces“, který vedl profesor Klíma, vedoucí katedry práva a veřejné správy Metropolitní univerzity v Praze. Zúčastnili se ho studenti 1. a 2.

19. 3. 2018 - výběrové řízení na filmovou roli na DM Šalounova

19. 3. 2018 - výběrové řízení na filmovou roli na DM Šalounova

Dne 19. 3. 2018 - proběhlo výběrové řízení na role v divadelní hře "Smlouva s peklem" - skupina ERNA Jičín.

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

Dne 20. března 2018 se na škole uskutečnil workshop „ Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru“, organizovaný MZe ve spolupráci s Českým svazem zemědělských podnikatelů.

Exkurze na hlavní líčení u Okresního soudu v Jičíně

Exkurze na hlavní líčení u Okresního soudu v Jičíně

Jedním z odborných předmětů studentů SOŠ oboru sociální činnost je od 2. do 4. ročníku předmět právo, kde se studenti seznamují se základy různých právních odvětví (ústavní, občanské, pracovní, rodinné, trestní a správní právo).

Kontrola zkušebních testů

Kontrola zkušebních testů

Kontrola zkušebních testů do primy se koná ve středu 28. března 2018 od 16.00 hodin v učebně č.109.

Řez ovocných dřevin

Řez ovocných dřevin

Žáci prvního ročníku oboru Agropodnikání se zúčastnili praktické výuky řezu ovocných dřevin v sadech Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. 

Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti

Zájemci ze  4. ročníku oboru agropodnikání absolvovali ve dnech 26. a 27. 2. Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 2. stupně. Úspěšným složením zkoušky získali oprávnění, které mohou využít po maturitě ve své profesi.

©2012 - 2018 • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice